Учитель майбутнього моїми очима (Остапенко Валерія, СЗСШ №1 м. Чернігова)

                       Учитель повинен бути артистом, художником, 
                       палко закоханим у свою справу.
                                                                            А.П.Чехов

      
Відродження нашої Батьківщини – це, насамперед, відродження особистості . Звичайно, це не відбувається миттєво, це не є справою одного дня, місця чи року. Для виконання цього завдання потрібно перш за все перебудувати свідомість. Домінуючу роль у цьому процесі належить і завжди буде належати учителю, бо саме він творить найбільше багатство суспільства – людину.
 
Постать учителя набуває надзвичайно великого значення. Від особистих якостей учителя та рівня його підготовки залежить рівень духовної культури суспільства, рівень життя країни в цілому, адже недарма українська народна мудрість говорить: «Вчителя й дерево пізнають з плодів».

Який він, учитель майбутнього, в моїх очах? Це передусім, Учитель з великої літери! Мені здається, що це людина, яка не просто отримала педагогічну освіту, це не просто виконавець наказів та постанов, це не та людина, яку цікавить швидкий чи безпосередній результат…

Як на мене, Учитель – це мислитель, творець, дослідник, лідер, який створює собі подібних мудрих лідерів, які, в свою чергу, можуть створити інших лідерів. Учитель – це вольова, контактна, справедлива, чуттєва людина, яка вміє почути і зрозуміти. Учитель повинен викладати свою справу так само артистично, як грають виставу в театрі, щоб його було цікаво слухати, щоб все сказане ним було доступним і ясним, легко запам'ятовувалось. Тому справжній Учитель не повинен працювати по шаблону, він повинен іти в ногу з часом, бо педагогічна діяльність вимагає постійного вдосконалення, постійного руху вперед.

Ці риси не залежать від часу. Таким був, є і має бути справжній Учитель. Ще К.Д.Ушинський сказав, що «справа вчителя скромна зовні – одна з найвизначніших справ в історії, на цій справі ґрунтуються царства і нею живуть цілі покоління».

Учитель майбутнього – це , насамперед, висококваліфікована людина. Він має вносити своє інноваційне бачення у педагогічний процес, наповнювати його власними думками, ідеями, дослідженнями, експериментами… У нього має бути свій стиль спілкування з учнями, своя професійна майстерність, творчість, свої надбання, методи і шляхи навчання, свій інноваційний стиль…

Учитель майбутнього має бути готовим до роботи в умовах дистанційного навчання – це застосування сучасних технологій та телекомунікаційних мереж. У зв'язку з таким стрімким розвитком техніки не дивина, що в недалекому майбутньому вчителя можуть замінити роботи людської подоби (адже вже зараз є електронні книги, які поступово витісняють звичайні підручники). Це можливе вже сьогодні, чи не так? Але чи варто це робити?! З одного боку робот-учитель буде висловлюватись точно, ясно, грамотно, а з іншого – тільки людині притаманні емоційна виразність, образність, інтонаційна майстерність, бо мова – це один з головних засобів спілкування, це засіб впливу на свідомість та поведінку.

Отже, визначальним у процесі формування Учителя майбутнього є мовна та внутрішня культура, залучення до творчого процесу, до наукової та експериментальної роботи, застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій …

«У справжнього вчителя – найважче й найрадісніше життя, трепетно хвилююча і болісно складна творчість, незбагненно тонкі і вічновдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу» (В.О.Сухомлинський )

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Дополнительная информация